Regulament

Prezentul Regulament stabilește detaliile participării la Gala Tineretului Băcăuan.

Prezentul Regulament stabilește detaliile participării la prima ediție a Galei Tineretului Băcăuan, precum și condițiile și criteriile de eligibilitate pentru înscrierea candidaturilor la categoriile din cadrul galei de premiere a activității de tineret.

Gala Tineretului Băcăuan este organizată de Federația Tinerilor din Bacău (FTBc), în parteneriat cu Direcția Județeană de Sport și Tineret Bacău și va avea loc în data de 4 mai 2019 în Bacău.

La eveniment se pot înscrie proiecte de/pentru tineret implementate de către tineri, grupuri de inițiativă, organizații neguvernamentale, instituții publice, companii sau orice alte structuri care au derulat proiecte cu impact pentru tineri.

Calendar de desfășurare

 • 5 – 21 aprilie 2019: depunerea aplicațiilor pentru concurs;
 • 22 aprilie – 2 mai 2019: jurizarea aplicațiilor depuse;
 • 22 aprilie – 3 mai 2019: vot online – Concurs de popularitate;
 • 4 mai 2019, ora 17:00: Gala Tineretului Băcăuan la – premierea câștigătorilor pe categoriile anunțate;

Candidaturile depuse după data de 21 aprilie 2019 nu vor intra în competiție.

Secțiuni pentru care se acordă premii în anul 2019

Antreprenoriat, muncă și angajare

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii învață și/sau pun în practică elemente de antreprenoriat și elemente despre accesarea pieței forței de muncă, în care și-au dezvoltat competențe necesare angajării, proiecte care au oferit soluții strategice sau concrete de angajare pentru tineri.

Cultură

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii organizează și/sau sunt beneficiari în activități culturale, multiculturale și interculturale.

Incluziune Socială

Această secțiune vizează proiectele care implică tinerii provenind din grupuri defavorizate, proiecte care susțin și dezvoltă incluziunea tuturor tinerilor în societate, pornind de la nevoile reale ale grupului implicat în proiect.

Internațional

Această secțiune vizează proiectele în care sunt implicați parteneri internaționali, implementate de organizația candidată din Bacău, care s-au desfășurat fie pe teritoriul României, fie în țările partenere în proiect.

Educație și învățare

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii învață în afara cadrului formal și/sau pun în practică metode de învățare în context informal/nonformal.

Mediu

Această secțiune vizează proiectele care promovează educația ecologică, protejarea mediului înconjurător, formarea unei atitudini responsabile față de mediu etc.

Participarea tinerilor în comunitate

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii sunt implicați în procese de participare publică, creează și/sau iau parte la procese de consultare cu instituții și organizații neguvernamentale, pe teme de interes pentru tineret și/sau de implicare civică a tinerilor.

Sport și un stil de viață sănătos

Această secțiune vizează proiectele de campanii de promovare a unui stil de viață sănătos, de prevenire a unor boli sau dependențe, de acțiuni concrete de ajutor/ameliorare pentru persoanele care suferă de diferite boli. De asemenea, proiectele în care tinerii sunt implicați direct în activități sportive, în promovarea sportului pentru toți, în evenimente sportive în calitate de voluntari etc.

Tânărul anului 2018

Acestă secțiune îl vizează pe acel tânăr băcăuan al comunității. Este vorba despre acel tânăr care a reușit să miște lucrurile, să se implice în activitățile pentru folosul comunității și a dat dovadă de pasiune și devotament. Concret, activitatea tânărului anului 2018 se măsoară atât in ore de voluntariat, cât și in impactul adus de acesta prin activitățile întreprinse.

Condiții de participare

Pentru înscrierea activităților, programelor și proiectelor adresate tinerilor, candidații trebuie să completeze formularul online și să trimită 5 fotografii la adresa echipa@ftbc.ro încadrându-se în termenul limită, anume până în ziua de 21 aprilie 2019, ora 23.59, după cum urmează:

 • formularul de înscriere va fi completat la înscriere;
 • 5 fotografii din proiect (opțional, link-uri către materiale audio și video).

Juriul

Formularele de candidatură vor fi analizate și punctate de către un juriu specializat, în funcție de criteriile de jurizare prezentate în regulamentul de față.

Juriul va fi format din reprezentanți cu expertiză în domeniul tineretului din partea unor autorități, instituții și structuri ale societății civile și reprezentanți ai mediului privat.

Criterii de eligibilitate

În cadrul acestei ediții, juriul va acorda punctaj doar proiectelor înscrise în competiție. Astfel, se vor acorda premii separate pentru fiecare domeniu.

 • Candidatul trebuie să fie un/o tânăr/ă, o echipă de proiect (grup informal), o organizație neguvernamentală, instituție publică, companie sau orice altă structură care a desfășurat proiecte cu impact pentru tineri.
 • Proiectul trebuie să implice tineri din judeţul Bacău sau să se desfăşoare în judeţul Bacău.
 • În cazul persoanelor juridice, sediul candidatului (punctul de lucru) trebuie să fie în județul Bacău.
 • Proiectul propus spre jurizare trebuie să fie implementat în anul 2018.
 • Proiectul depus trebuie să fie un proiect propriu al candidatului.
 • Proiectul depus trebuie să fie finalizat în momentul începerii jurizării (21 aprilie 2019 inclusiv).
 • Un proiect poate fi premiat doar la o singură secțiune, dar poate fi înscris la maximum două secțiuni.

Criterii de jurizare

În cadrul procesului de jurizare se va ține cont de următoarele criterii:

 • Nevoia căreia răspunde proiectul nominalizat.
 • Obiectivele și relevanța acestora în raport cu nevoia și secțiunea aleasă.
 • Relevanța activităților și metodelor în raport cu obiectivele.
 • Schimbările generate de proiect (rezultatele și impactul).
 • Implicarea tinerilor în cadrul proiectului nominalizat și elemente de învățare pentru tineri.
 • Elemente de noutate și inovare.

Premiile vor fi acordate pe baza criteriilor de jurizare expuse mai sus. Fiecare candidatură va fi punctată de cel puțin doi membri ai juriului.

Pe lângă categoriile menţionate mai sus, vom premia şi cel mai popular proiect înscris.

Punctarea la concursul de popularitate se va face astfel:

 • pondere de 50% din punctajul final: like-urile primite de proiecte pe pagina de Facebook a Federaţiei Tinerilor din Bacău, (perioadă de votare pe facebook);
 • pondere de 50% din punctajul final: voturile celor prezenţi la eveniment.

Dispoziții finale

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a decide, după caz, încetarea sau prelungirea perioadei concursului precum și să modifice unilateral prezentul regulament.

Caută ftbc.ro