POVESTEA NOASTRĂ

În anul 2017 – 2018 am implementat programul Bacău, Capitala Tineretului din România (BCTR) în cadrul căruia am adus tinerii împreună în consultări publice, focus grupuri, evenimente și activități. Am organizat 5 evenimente proprii și am fost parteneri la peste 100 de evenimente realizate în Bacău cu peste 250.000 de beneficiari, FTBc având peste 40 de parteneri proprii.

Suma administrată de la înființare și până în prezent este în jurul a 980.000 lei, doar în anul BCTR administrând din fonduri publice 425.000 de lei iar din fonduri private peste 380.000 de lei.

În cadrul programului s-au implicat în activități peste 2.618 voluntari, având un număr de voluntari unici de peste 600. 

După încheierea programului, împreună cu organizații de tineret din Bacău am creat prima Strategie de Tineret a Municipiului Bacău care a fost adoptată în Consiliul Local în data de 29 martie 2019, iar în cursul aceluiași an, am inaugurat primul Centrul de Tineret din Bacău care a venit ca o gură de aer pentru organizațiile din Bacău, dar și pentru tineri. 

În cursul aceluiași an, am organizat prima Gală a Tineretului Băcăuan în cadrul căreia au fost depuse 89 de proiecte în 8 categorii a 1000 lei premiul I per categorie.

În cei trei ani de când existăm am reușit să fim liantul între autoritățile publice și organizațiile de și pentru tineret din Bacău. Împreună, am adus modificări importante la ghidul solicitantului privind finanțările nerambursabile (L350). Știm. Pentru tine, cel care nu ești în mediul ONG, vorbim chineză, însă pentru noi, aceștia au fost pași importanți – fonduri pe L350 pe domeniul tineret, eficientizare proces depunere proiecte, realizare ghid de decontare și altele asemenea, sunt victorii pentru noi pe care am reușit să le obținem pentru că am colaborat – mediul ONG și autoritățile publice.

În prezent, pentru că…pandemie 🙂 ne facem puțină curățenie în casă pentru a putea vedea cum putem reveni pe poziții în ajutorul sectorului de tineret din Bacău, al tinerilor și al comunității. 

Stați aproape, pentru că vom avea nevoie de susținerea voastră 😀

Activități regulate:

 • reprezentarea tinerilor și organizațiilor de tineret în relație cu autoritățile publice;
 • consultări cu tinerii și organizațiile de tineret în vederea găsirii de soluții pentru problemele pe care aceștia le întâmpină;
 • informarea comunității despre oportunitățile de formare, dezvoltare și de entertain care există în Bacău;
 • ședințe ale biroului executiv al FTBc;
 • traininguri biroul executiv și voluntari;
 • traininguri și workshopuri pe teme specifice adresate comunității;
 • împuternicim tinerii să aibă încredere în ei și să se descopere pe ei înșiși, dar și comunitatea în același timp prin organizarea propriilor activități având parte de sprijinul biroului executiv.

Scopul nostru:

 • investirea în tineret pentru o dezvoltare durabilă și responsabilă;
 • susținerea comunităților de tineri din Bacău și zonele limitrofe prin organizarea de către FTBc sau asociațiile membre a diverse programe sau proiecte de tineret;
 • sprijinirea și reprezentarea organizațiilor neguvernamentale băcăuane, în relație cu autoritățile publice.

Obiective:

 • reprezentarea tinerilor din județul Bacău în raport cu alte entități din spațiul public și privat;
 • colaborarea cu entități din spațiul public și privat implicate în dezvoltarea și completarea de politici publice pentru tineret, la toate nivelurile, pentru realizarea și atingerea obiectivelor comune, în beneficiul tinerilor;
 • identificarea problemelor specifice ale tinerilor și soluţionarea lor;
 • participarea la elaborarea, modificarea, completarea şi implementarea politicilor publice pentru tineret la toate nivelurile, inclusiv actele normative cu incidenţă asupra tinerilor;
 • implicare în implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiei de tineret a municipiului Bacău;
 • sprijinirea desfășurării și autofinanțării programelor şi activitaților de tineret ale membrilor şi dezvoltarea de programe şi activităţi de tineret proprii;
 • sprijinirea asociaţiilor şi grupărilor apolitice de tineret din Bacău care sunt în acord cu principiiile federației;
 • facilitarea cooperarii și colaborarii între entităţile active apolitice și apartinice din domeniul tineret;
 • crearea şi promovarea unor mecanisme și instrumente de participare publică, acces liber la informaţiile de mediu, antreprenoriat, sport, cultura, educație ș.a şi de acces la decizie în domeniile vizate.

Grupul țintă: persoane cu vârstă cuprinsă intre 14-35 ani.

Membrii actuali ai Federației Tinerilor din Bacău:

 • Asociația pentru Dezvoltare Activă – ADA
 • Asociația Ingenious Drama
 • Asociația BeGreat
 • Asociația Inițiative pentru o Comunitate Responsabilă, Moinești – AICR
 • Asociația Valoare Plus
 • Asociația Un Zâmbet

Membrii fondatori ai Federației Tinerilor din Bacău:

 • Asociația pentru Dezvoltare Activă – ADA
 • Asociația Ingenious Drama
 • Asociația Un Zâmbet
 • Asociația Surf the Earth Project – STEP
 • Asociația Elevilor

Caută ftbc.ro