Mihaela Enea

Președinte

Andrei Mocanu

Manager Administrativ

Alex Mazăre

Magnet de fonduri

Adriana Ciorcilă

Secretar General

Victor-Cătalin Toma

Asociatia pentru Dezvoltare Activă

Asociatia pentru Dezvoltare Activa (ADA)

Asociația pentru Dezvoltare Activă (ADA) urmărește inițierea, promovarea și implementarea unor măsuri de dezvoltare activă și durabilă a calității vieții pentru consolidarea unei societăți responsabile și active sub aspect cultural, educațional, social și ecologic.

ADA este formată dintr-o echipă de peste 30 de voluntari cu vârste cuprinse între 15 și 25 de ani și 6 lucrători de tineret cu experiență în lucrul cu tinerii și expertiză în diverse alte domenii conexe activităților de tineret. ADA face parte din mai multe rețele de organizații, atât la nivel național, cât și internațional. Din 2014 organizăm în fiecare an Festivalul educațional Zilele Parcului Gheraiesti. Festivalul a început ca activitate de lobby pentru protejarea parcului de către autorități. În 2018 am dezvoltat programul Satul European de Tineret, iar în septembrie 2019 am organizat primul Summit al Tinerilor din Mediul Rural.

Din 2012 și până în prezent, Asociația pentru Dezvoltare Activă a implementat peste 30 de proiecte finanțate de către Uniunea Europeană prin programele Tineret în Acțiune (2012-2013), Erasmus+ (2014-prezent) și Corpul European de Solidaritate (2018-prezent), fiind considerată de către comunitatea băcăuană drept una dintre cele mai active organizații din Bacău.

Președinte și delegat în FTBc: Victor-Cătălin Toma

Lucian Popa

Asociația Ingenious Drama

Asociatia Ingenious Drama

Evenimentele marca Ingenious Drama promovează̄ diversitatea culturală̄, multilingvismul și redescoperirea identitāții naționale – manifestate în toate formele artelor spectacolului, în care implică̄m tinerii și întreaga comunitate. Oferim tinerilor și nu numai șansă de a se forma, de a fi parte a unei comunită̄ți antrenate în spiritul educației nonformale, în ateliere, seminarii, conferințe, traininguri, festivaluri, ălāturi de profesioniști în domeniu.

Evenimentul cu tradiție al organizației este Ingenious Drama Festival – Festivalul Național de Teatru pentru Tineri (ID Fest) care este organizat în totalitate de tineri.

Vicepreședinte și delegat în FTBc: Lucian Popa

Dragoș-Cristian Fînaru

Asociația BeGreat

Asociatia Be Great

Asociatia Be Great îsi desfāsoarā activitātile în directia dezvoltārii personale si profesionale a tinerilor, a asigurārii asistentei sociale a acestora. Proiectele dezvoltate la nivel local, regional, national si international sunt de naturā educationalā, socialā, caritabilā, culturalā.

Președinte și delegat în FTBc: Dragoș-Cristian Fînaru

Anca Balaban

Asociația Inițiative pentru o Comunitate Responsabilă

Asociatia Initiațive pentru o Comunitate Responsabilă

Asociația Inițiative Pentru o Comunitate Responsabilā deruleazā activitāți și evenimente ce încurajeazā voluntariatul și creșterea participārii active a cetātenilor. Domeniile de interes sunt asistentā socialā, culturå și artā, educație și cercetare, sport și recreere, protecția mediului, religie-filantropie, sānātate, antreprenoriat, dezvoltarea economiei locale.

Președinte și delegat în FTBc: Anca Balaban

Marian Pădureț

Asociația Valoare Plus

Asociatia Valoare Plus

Asociația Valoare Plus promoveazā în acțiunile sale valorile creștine în rândul copiilor și a tinerilor din famillii disfuncționale, oferā asistentā copiilor din familiile defavorizate pentru ca aceștia sā aibā acces la o educație de calitate. Campaniile și conferințele organizate sunt bazate pe teme de interes public, ridicând în atenția opiniei publice riscul pe care îl reprezintå lipsa valorilor în rândul generației tinere.

Președinte și delegat în FTBc: Marian Pădureț

Asociatia Un Zambet

Asociația Un zâmbet organizeazā acțiuni de voluntariat și promovare necesare dezvoltārii durabile a societāții. Principalele sectoare vizate sunt: educația și pregāțirea profesionalā conținuā, promovarea valorilor și a tradițiilor naționale, protejarea mediului, agriculturā și turism, educație și tineret.

Delegat în FTBc: Alina Gheorghiță

Caută ftbc.ro